Završni ispit 2021. godine

Uvid u testove biće moguć u školi u nedelju, 27. juna 2021. od 10 do 18 sati. kada se mogu uložiti i žalbe na rezultate.

Rešenja testova iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa sa završnog ispita 2021. možete videti klikom na linkove ispod:

1-Uputstvo-za-pregledanje-JUN-ZI-2021-Srpski-jezik

1-ZI_2021-Uputstvo-za-pregledanje-testa-iz-matematike

1-ZI_2021-Uputstvo-za-pregledanje-_Kombinovani-test

ili direketno na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/1-Uputstvo-za-pregledanje-JUN-ZI-2021-Srpski-jezik.pdf

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/1-ZI_2021-Uputstvo-za-pregledanje-testa-iz-matematike.pdf

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/06/1-ZI_2021-Uputstvo-za-pregledanje-_Kombinovani-test.pdf