Zapisnik sa Sednice roditelja

U skladu sa zakonom, Savet roditelja Osnovne škole ,,Dr Đorđe Joanović“ Novo Miloševo dao je saglasnost na predlog Nastavničkog veća za izbor udžbenika za školsku 2020/21. godinu. U skladu sa donetim merama, sednica je održana putem mejla – svi članovi saveta su dobili spisak sa predloženim udžbenicima, a zatim su slali svoje odgovore.

Po dobijenim odgovorima sačinjen je zapisnik koji možete videti na sledećem linku: Scan Zapisnik sa sednice Saveta roditelja – udžbenici

Spisak udžbenika možete videti na sledećoj stranici školskoj sajta: http://skola.novomilosevo.com/udzbenici-za-skolsku-2020-21-godinu/