Упутство за пробно тестирање

Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs. Сваки ученик ће од свог одељенског старешине добити приступни код платформи Microsoft Teams.

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

  1. априла 2020. – тест из српског језика
  2. априла 2020. – тест из математике
  3. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн – податке ће прикупити одељенске старешине и доставити школи), школа ће сва три теста у ПДФ формату (штампан материјал), на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, одштампати и проследиле родитељима. Родитељи ће тог дана у јутарњим часовима моћи да дођу у школу и преузму тестове. О времену преузимања тестова родитељи ће бити накнадно обавештени. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.