Udžbenici za školsku 2020/21. godinu

Spisak izabranih udžbenika za školsku 2020/21. godinu možete videti ovde:

U word formatu:

Udžbenici 2020-21. – ZVANIČNA LISTA

U PDF formatu:

Udžbenici 2020-21. – ZVANIČNA LISTA

ili pogledajte sledeći spisak:

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач
1. Српски језик (уџбенички комплет) Буквар Сања Кондић,

Лидија Голић,

Наташа Цветковић

Вулкан
Наставни листови уз Буквар Сања Кондић,

Лидија Голић,

Наташа Цветковић

Вулкан
Читанка 1 + Јежева кућица Валерија Јанићијевиж,

Бојан Марковић,

Јована Бонџић

Вулкан
2. МАТЕМАТИКА Математика 1, уџбеник/1.део Нела Милановић Јовановић,

Јелена Малиновић

Вулкан
Математика 1, уџбеник/2. део Нела Милановић  Јовановић,

Јелена Малиновић

Вулкан
Математика 1, радна свеска/1. део Нела Милановић  Јовановић,

Јелена Малиновић

Вулкан
Математика1, радна свеска/2.део Нела Милановић, Јовановић,

Јелена Малиновић

Вулкан
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК NEW ENGLISH ADVENTURESTARTER A, енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

Акроноло
4. NEW ENGLISH ADVENTURESTARTER A, енглески језик за први разред основне школе, радни лист Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

Акроноло
5. СВЕТ ОКО НАС

(уџбенички комплет)

Свет око нас 1 уџбеник Марија Вујовић, Драгана Златић Вулкан
Свет око нас 1 радна свеска Марија Вујовић, Драгана Златић Вулкан
6. МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 1, уџбеник + 2 ЦДа Маја Обрадовић Вулкан

 Школска 2020/2021.

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Школска 2020/2021.

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач
1.           Енглески језик New English Adventure Starer B: уџбеник и радни лист Tessa Lochowski, Cristiana Bruni Akronolo (Pearson)
2.           Српски језик Читанка, уџбеник за други разред основне школе Маја Димитријевић Вулкан
3.           Српски језик, уџбеник за други разред основне школе Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Вулкан
4.           Радна свеска, српски језик за други разред основне школе Маја Димитријевић,

Вишња Мишић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Вулкан
5.           Српски језик за 2. разред – ЛАТИНИЦА Владимир Вукадиновић Растегорац

Вишња Мићић

Вулкан
6.           Математика Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе (први и други део) ћирилица Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

Вулкан
7.           Математика 2 , радна свеска за други разред основне школе (први и други део) ћирилица Вулкан
8.           Свет око нас Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе; ћирилица Драгана Златић,

Марија Вујовић

Вулкан
9.           Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе; ћирилица Вулкан
10.       Музичка култура Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Маја Обрадовић Вулкан

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Школска 2020/2021.

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач
1.        Енглески језик Family and Friends 1Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Naomi Simmons Нови логос
2.        Српски језик  Читанка 3,

Српски језик за трећи разред основне школе

Маја Димитријевић Вулкан издаваштво
3.        Граматика 3,

Српски језик за трећи разред основне школе

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Вулкан издаваштво
4.        Радна свеска

уз Читанку и Граматику за трећи разред основне школе

Маја Димитријевић,

Вишња Мићић,

Владимир Вукомановић Растегорац

Вулкан издаваштво
5.        Математика Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе Нела Малиновић Јовановић,

Јелена Малиновић

Вулкан издаваштво
6.        Математика 3, радна свеска  за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

7.        Природа и друштво Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе

(први и други део); ћирилица

Вера Бојовић,

Драгица Тривић,

Виолета Богдановић,

Љиљана Инђић

Вулкан издаваштво
8.        Музичка култура Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Маја Обрадовић Вулкан издаваштво
9.        Ликовна култура Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Милена Стојановић Стошић,

Душан Стошић

Вулкан издаваштво

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Школска 2020/2021.

 

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА АУТОР ИЗДАВАЧ
1. Српски језик Читанка за 4. разред ,,Речи чаробнице“ Радмила Жежељ Ралић КЛЕТТ
2. О језику – граматика за 4. разред Радмила Жежељ Ралић
3. Српски језик 4, наставни листови Радмила Жежељ Ралић,

Бранка Матијевић

4. Математика Математика 4, уџбеник Б. Поповић,

Н. Вуловић,

М. Јовановић,

А. Николић

КЛЕТТ
5. Математика 4, радна свеска
6. Природа и друштво Природа и друштво 4 – уџбеник Винко Ковачевић, Бранка Бечановић КЛЕТТ
7. Природа и друштво 4 – радна свеска
8. Музичка култура

Чаровни свет музике, музичка култура за 4. разред основне школе + ЦД

Гордана Илић КЛЕТТ
9. Ликовна култура Комплет – ликовна култура за 4. разред Мирјана Живковић Креативни  центар
10. Енглески језик Family and Friends 2 уџбеник + ЦД Naomi Simmons Нови логос
11. Family and Friends 2  радна свеска

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Р.б ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач
1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Уметност речи – читанка за пети разред Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић Нови логос
2. Дар речи – граматика за пети разред основне школе Јелена Срдић
3.        Радна свеска уз уџбенички комплет српског јез. и књиж. Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић
4. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК MAXIMAL 1 – уџбенички комплет за пети раз.осн.школе(уџбеник) Klaudija Bras, Dagmar Glink, E.K. Klett
5. MAXIMAL 1 –  РАДНА СВЕСКА
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК TO THE TOP PLUS 1,енглески за пети разред осн.школе,уџбенички комплет(уџбеник) Х. Мичел,

МарилениМалкогиани

Дата Статус

 

7. TO THE TOP PLUS 1- радна свеска
8. ИСТОРИЈА Историја 5 – уџбеник са одабраним  историјским изворима за пети разред осн.школе Данијела Стефановић,

Снежана Ферјанчић,

Зорица Недељковић

Фреска
9. ГЕОГРАФИЈА Географија 5 Марко Јоксимовић Нови Логос
10. БИОЛОГИЈА Биологија 5, за пети разред основне школе Дејан Бошковић БИГЗ
11. МАТЕМАТИКА Математика за пети раз.осн школе др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

Герундијум
12. Збирка задатака из математике за пети разред осн.школе
13. МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 5, уџбеник за пети раз.осн.школе Александра Пладин,

Драгана Михајловић Бокан

Нови Логос
14. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Техника и технологија за пети раз. осн. школе – уџбеник + ЦД Жељко Васић,

Дијана Каруовић,

Иван Ђисалов

Нови Логос
15. Материјал за конструторско моделовање
16. ИНФОРМАТИКА Информатика и рачунарство за пети разред основне школе Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић БИГЗ

Школска 2020/2021.

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Школска 2020/2021.

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач
1.         Српски језик Читанка, српски језик и књижевност за шести разред основне школе А. Јерков,

К. Колаковић,

А. Петровић

Вулкан издаваштво
2.            Граматика, српски језик и књижевност за шести разред основне школе Д. Милићевић,

С.а Ракоњац Николов

3.            Радна свеска за срспки језик и књижевност*

(*РАДНИ УЏБЕНИК)

А. Јерков,

К. Колаковић,

А. Петровић

Д. Милићевић,

С. Ракоњац Николов

4.            Енглески језик Right On! 2 : уџбеник Jenny Dooley Freska (Express Publishing)
5.            Right On! 2 : радна свеска Jenny Dooley
6.            Музичка култура Музичка култура ,,У свету музике“, уџбеник за 6. разред Мирјана Смрекар, Станковић, Валентина Динић Едука
7.            Историја Историја 6,

уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

Ивана Коматина,

Јелена Јеврић,

Емина Живковић,

Љиљана Недовић,

Радомир Ј. Поповић

KLETT
8.            Географија Географија за шести разред основне школе Јелена Поповић Вулкан издаваштво
9.            Физика Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе Катарина Стевановић,

Марија Крнета

БИГЗ
10.        Математика Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе Тамара Малић НОВИ ЛОГОС
11.        Математика 6, збирка задатака за шести разред основне школе Тамара Малић,

Марина Јовановић Светлик

12.        Биологија Биологија за шести разред основне школе Дејан Бошковић БИГЗ
13.        Техника и технологија Техника и технологија 6, за шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

Жељко Васић,

Иван Ћисалов,

Дијана Каруовић,

Марија Бокан

НОВИ ЛОГОС
14.        Информатика и рачунарство Информатика и рачунарство за шести разред основне школе Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

БИГЗ
15.        Немачки језик Maximal 2, немачки језик за шести разред основне школе,

 

Ђ. Мота, Е. К.Кемписти,

К. Брас,  Д. Глик,

Ј. К. Вебер, Л. Шобер

KLETT
16.        Maximal 2, радна свеска немачки језик за шести разред, радна свеска

УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Школска 2020/2021.

 

ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач
1. Српски језик Читанка за седми разред основне школе Гордана Влаховић,

Јагош Влаховић

Eдука
2. Српски језик и језичка култура,

уџбеник са вежбањима за седми разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски

3. Српски језик,

радна свеска за седми разред основне школе

др Јелена Журић,

др Јелена Ангеловски,

Драгана Цуцић

4. Енглески језик Right On! 3,уџбеник Jenny Dooley Freska
5. Right On! 3, радна свеска
6. Музичка култура Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; Марија Брајковић БИГЗ
7. Историја Историја 7,  уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе Р. Ј. Поповић,

Е. Живковић,

Љ. Недовић,

А. Тодосијевић,

С. П. Тодосијевић

KLETT
8. Географија Географија 7, уџбеник за

седми разред

Т. Плазинић KLETT
9. Физика Физика 7, уџбеник М. Радојевић KLETT
10. Физика 7,  збирка задатака
11. Математика Математика, уџбеник за седми разред основне школе В. Стојановић Математи-скоп
12. Математика, збирка задатака за седми разред основне школе Н. Вигњевић,

В. Стојановић,

Г. Поповић,

Н. Алимпић;

13. Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 7; уџбенички комплет; Н. Вигњевић
14. Биологија Биологија 7 Д. Бошковић БИГЗ
15. Хемија

 

Хемија 7, уџбеник

 

Т.Недељковић,

Д.Анђелковић

НОВИ ЛОГОС
16. Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;
17. Техника и технологија Техника и технологија

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством)

И. Ђисалов,

Д. Каруовић,

И. Палинкаш.

Аутори збирке материјала:

И. Ђисалов,

Д. Урошевић.

НОВИ ЛОГОС
18. Немачки језик Maximal 3,  немачки језик за седми разред основне школе, трећа  година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт диском) Ђ. Мота,

Е. К.Кемписти,

Д. Глик, К. Рајнке.

 

Аутори радне свеске:

Ј.К. Вебер, Л. Шобер, С. Хоман, Д. Глик

KLETT
19.
20. Информатика Информатика и рачунарство 7,

уџбеник  за седми разред основне школе

 

З. Прокопић,

Ј.  Пријовић

 

БИГЗ

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Школска 2020/2021.

 

  ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач
1. Српски језик ,,Речи мудрости“ – читанка за 8. разред Несторовић, Грушановић КЛЕТТ
2. Граматика 8 Весна Ломпар
3. Српски језик – радна свеска Ломпар, Несторовић, Грушановић
4. Енглески језик English plus 8 – уџбеник Wetz, Pye, Tims… Логос
5. English plus  8 – радна свеска Wetz, Pye, Tims…
6. Музичка култ. Музичка култура 8  + ЦД Стојановић,Рајчевић Завод за уџбенике
7. Историја Мозаик прошлости 8 – уџбеник Павловић, Боснић БИГЗ
8. Мозаик прошлости  8 – радна свеска
9. Географија Географија 8 В. Ковачевић, С. Топаловић КЛЕТТ
10. Физика Физика 8 – уџбеник Радојевић Марина КЛЕТТ
11. Математика Математика за 8. раз. основне школа необавезно С. Јешић, М. Игњатовић, Д. Мишић Герундијум
12. Математика 8 -Збирка задатака Поповић, Вуловић, Милојевић КЛЕТТ
13. Биологија Биологија за 8. разред основне школе Лакушић, Јовановић Завод за уџбенике
14. Хемија Хемија 8 – уџбеник Недељковић/

Анђелковић

Нови  логос
15. Техничко образовање Техничко и информатичко образовање 8 Стаменовић, Вучићевић КЛЕТТ
16. Немачки језик Magnet 4 уџбеник Ђорђо Мота, В. Николовски КЛЕТТ
17. Magnet 4 радна свеска Ђорђо Мота, В. Николовски
18. Информатика Информатика и рачунарство

8 + ЦД

Клем/Лазовић Бигз

 

 

One thought on “Udžbenici za školsku 2020/21. godinu

Comments are closed.