Srpski jezik – nastava na daljinu za učenike V1, V2, VI2 i VIII2

Nastavnica srpskog jezika Jelena Golušin će takođe svoju nastavu na daljinu organizovati u google učionicama.

Učenicima je sugerisano da prate televizijsku nastavu, a za prijavljivanje u google učionice mogu koristiti sledeće kodove:

  • Kod za VI razred je:  gvm34bc
  • Kod za VII razred je : hinxraz

E-mail adresa nastavnice Jelene Golušin je golusinjelena@gmail.com  pa joj se obratite ako vam trebaju dodatne informacije.