Обавештење за осмаке – пробни завршни испит

Драги осмаци, поштовани родитељи ученика осмог разреда!

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, и омогући спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе. Имајући у виду актелну стање,  одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања. Надамо се да ће овај испит бити спроведен пре завршетка текуће наставне године.

Интензивираћемо зато активности које би помогле ученицима да се припреме што боље за завршни испит.

Донета је одлука да се спроведе онлајн тестирање које ће ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. Основна сврха овог тестирања је да стекнете ви – ученици, а и ми – наставници, увид у то да ли има напретка до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посветимо одређеним областима у оквиру појединих предмета.

У складу са техничким могућностима којима располажу ученици,  укључићемо се у ово тестирање и тиме ћемо добити повратну информацију: сваки ученик о свом личном постигнућу, а ми наставници о постигнућу целе групе, које ће нам бити смерница за даљи рад.

Овим путем вас молимо да самостално решавате тестове без обзира на крајњи резултат, јер ћемо једино тако имати прави увид који ће вама – ученицима, а и нама – наставницима, послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.

Резултати теста се неће оцењивати. На вама и вашим родитељима  је да обезбедите услове за самостално решавање тестова.

Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада, односно да планирају даљу припрему за полагање завршних испита.

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање.