Nosioci Vukove diplome 2019.

Dobitnici Vukove diplome za školsku 2018/19. školsku godinu su četiri učenika: Sanja Stojkov, Lidija Veskov, Vuk Batanjski i Nenad Radojčin.Svojim radom i zalaganjem, drugarskim odnosom i uspesima na takmičenjima zaslužili su da ponesu ovo vredno priznanje. Želimo im da uspeha u daljem radu!