Izmenjen raspored pismenih provera u I polugodištu školske 2020/21. g.

Na linkovima ispod možete videti izmenjene rasporede pismenih provera do kraja I polugodišta školske 2020/21. Izmena je nastala zbog izmene organizacije vaspitno-obrazovnog rada od 30. 11. 2020. kada su učenici od V do VIII razreda prešli na online rad te se sve pismene provere prenose u II polugodište.

Raspored pismenih provera I polugodište 2020-21 grupa А

Raspored pismenih provera I polugodište 2020-21 grupa B