Izabrani udžbenici za nastavu na mađarskom jeziku

Za sledeću školsku 2020/2021. godinu izabrani su udžbenici na mađarskom nastavnom jeziku koje možete videti na sledećim linkovima:

– u word dokumentu:

Izabrani udžbenici za 2020-21. na mađarskom nastavnom jeziku – ZVANIČNA LISTA

– u PDF-u:

Izabrani udžbenici za 2020-21. na mađarskom nastavnom jeziku – ZVANIČNA LISTA

– ili ih pogledajte u sledećim tabelama:

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач Напомена
1. МАЂАРСКИ

ЈЕЗИК

Део уџбеничког комплета Мађарски језик (Буквар, Учимо читати- радна свеска, Учимо писати- радна свеска, Читанка), за први разред основне школе, на мађарском језику и писму Ленка Ердељ ЈП

“Завод за уџбенике“

2. МАТЕМАТИКА Математика 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму Јасмина Милинковић, Ненад Матић Креативни центар д.о.о.
3.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК NEW ENGLISH ADVENTURESTARTER A, енглески језик за први разред основне школе,уџбеник са електронским додатком Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

Акроноло
NEW ENGLISH ADVENTURESTARTER A, енглески језик за први разред основне школе, радни лист Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

Акроноло
4. СВЕТ ОКО НАС

 

Свет око нас 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић НОВИ ЛОГОС
5. СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ Здраво децо! (сликовница са наставним листовима ) за први разред основне школе; ћирилица и латиница Биљана Максимовић, Наташа Добрић ЈП

“Завод за уџбенике“

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

                

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач Напомена
1. Мађарски језик

 

Уџбенички комплет (Мађарски језик за другиразред основне школе,Читанка 2- уџбеник за други разред основне школе, Радна свеска уз читанку, Говоримо и пишемо , друго наставно средство) за други разред основне школе; на мађарском језику и писму Ленка Ердељ;Ленка Ердељ и Марта Тертели Терек; Ленка Ердељ и Ева Вуков Рафаи ЈП

,,Завод за уџбенике“

2. Математика

 

 

Превод уџбеничког комплета Математика 2 (уџбеник и Радна свеска), за други разред основне школе; на мађарском језику и писму Јасмина Милинковић Креативни центар д.о.о.
3. Свет око нас

 

Свет око нас 2 (уџбеник и радна свеска), за други разред основне школе; на мађарском језику и писму др Симеон Маринковић, Славица Марковић,

Весна Рикало

Креативни центар д.о.о.
4. Српски као нематерњи

 

ОД ИГРЕ ДО СЛОВА – СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (уџбеник са наставним

листовима), за други разред основне школе; ћирилица и латиница

 

Биљана Максимовић, Наташа Добрић ЈП

“Завод за уџбенике“

5. Енглески језик New English Adventure Starer B: уџбеник и радни лист Tessa Lochowski, Cristiana Bruni Akronolo (Pearson)

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ АУТОР НАЗИВ УЏБЕНИКА
Мађарски језик ЈП “Завод за уџбенике“ Ленке Ердељ Читанка , за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму
Ленке Ердељ Радна свеска уз читанку , за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму
Ласло МолнарЧикош, Ленке Ердељ Радна граматика , за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму
Математика „Креативни центар“ Јасмина Милинковић, Милана Дабић Боричић Превод уџбеничког комплета Математика 3, (Уџбеник и Радна свеска), за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму
Природа и друштво „Креативни центар“ Симеон Маринковић, Славица Марковић и Зорица Нобл Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 ( Уџбеник и Радна свеска) , за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму
Енглески језик Логос Naomi Simmons Family and Friends 1 уџбеник

ЦД

Naomi Simmons Family and Friends 1 радна свеска
Српски као нематерњи Клет д.о.о Сузана Енги и Андреа Рожа Сикора

 

Уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска) Српски као нематерњи језик, за трећи разред основног образовања и васпитања

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач Напомена
1.        Мађарски језик

 

Читанка, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ленке Ердељ ЈП

“Завод за уџбенике“

Радна свеска , за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ленке Ердељ, Магдолна Балиж
Радна граматика , за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ласло Молнар-Чикош, Ленке Ердељ
2.        Математика

 

Математика  4 , уџбеник за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму др Мирко Дејић, др Јасмина Милинковић,

мр Оливера Ђокић

Креативни центар д.о.о.
Математика  4,  радна свеска за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму А. Стефановић,

др Симеон Маринковић, Славица Марковић

3.        Природа и друштво

 

Természet-éstársadalomismeret 4 (Природа и друштво 4 –уџбеник са националним додатком) , за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму И. Васиљевић, А. Блажић, В.

Радовановић-Пеневски;

А. Пача

Креативни центар д.о.о.
4.        Српски као нематерњи

 

Дај ми звезду један круг (Читанка) , за четврти разред основне школе Наташа Добрић, Гордана Штасни ЈП

,,Завод за уџбенике“

Поуке из језика , за четврти разред основне школе Душанка Звекић-Душановић
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај ми звезду један круг“ Наташа Добрић
5.        Енглески језик Family and Friends 2 уџбеник + ЦД Naomi Simmons Нови логос
Family and Friends 2  радна свеска