Изабрани уџбеници на мађарском језику за школску 2021/22.

 

Tisztelt Szülők!

Itt tekinthetik meg a magyar nyelvű tankönyvek listáját a 2021/22-es tanévre. Külön felhívjuk figyelmüket arra, hogy a harmadikosok az elkövetkezendő 4 évre, a negyedikesek pedig egy évre választhatnak tankönyveket.

Поштовани родитељи,

Oвде можете погледати списак изабраних уџбеника на мађарском наставном језику за школску 2021/22. годину. Посебно обратите пажњу на избор уџбеника за 3. и 4. разред јер се за 3. разред сада бирају на период од четири године , а за четврти разред на период од годину дана (експериментално).

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач Напомена
1. МАЂАРСКИ

ЈЕЗИК

Део уџбеничког комплета Мађарски језик (Буквар, Учимо читати- радна свеска, Учимо писати- радна свеска, Читанка), за први разред основне школе, на мађарском језику и писму Ленка Ердељ ЈП

“Завод за уџбенике“

2. МАТЕМАТИКА Математика 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму Јасмина Милинковић, Ненад Матић Креативни центар д.о.о.
3.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК NEW ENGLISH ADVENTURESTARTER A, енглески језик за први разред основне школе,уџбеник са електронским додатком Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

Акроноло
NEW ENGLISH ADVENTURESTARTER A, енглески језик за први разред основне школе, радни лист Regina Raczynska,

Cristiana Bruni

Акроноло
4. СВЕТ ОКО НАС

 

Свет око нас 1 (уџбеник и радна свеска), за први разред основне школе; на мађарском језику и писму Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић НОВИ ЛОГОС
5. СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ Здраво, децо! (сликовница са наставним листовима ) за први разред основне школе; ћирилица и латиница Биљана Максимовић, Наташа Добрић ЈП

“Завод за уџбенике“

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

                

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач Напомена
1. Мађарски језик

 

Уџбенички комплет (Мађарски језик за другиразред основне школе,Читанка 2- уџбеник за други разред основне школе, Радна свеска уз читанку, Говоримо и пишемо , друго наставно средство) за други разред основне школе; на мађарском језику и писму Ленка Ердељ;Ленка Ердељ и Марта Тертели Терек; Ленка Ердељ и Ева Вуков Рафаи ЈП

,,Завод за уџбенике“

2. Математика

 

 

Превод уџбеничког комплета Математика 2 (уџбеник и Радна свеска), за други разред основне школе; на мађарском језику и писму Јасмина Милинковић Креативни центар д.о.о.
3. Свет око нас

 

Свет око нас 2 (уџбеник и радна свеска), за други разред основне школе; на мађарском језику и писму др Симеон Маринковић, Славица Марковић,

Весна Рикало

Креативни центар д.о.о.
4. Српски као нематерњи

 

ОД ИГРЕ ДО СЛОВА – СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК (уџбеник са наставним

листовима), за други разред основне школе; ћирилица и латиница

 

Биљана Максимовић, Наташа Добрић ЈП

“Завод за уџбенике“

5. Енглески језик New English Adventure Starer B: уџбеник и радни лист Tessa Lochowski, Cristiana Bruni Akronolo (Pearson)

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

 

ПРЕДМЕТ АУТОР НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ
Мађарски језик Ленке Ердељ Читанка , за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму Завод за уџбенике
Ленке Ердељ Радна свеска уз читанку , за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму
Ласло МолнарЧикош, Ленке Ердељ Радна граматика , за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму
Математика Јасмина Милинковић, Милана Дабић Боричић Превод уџбеничког комплета Математика 3, (Уџбеник и Радна свеска), за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму Креативни центар
Природа и друштво Симеон Маринковић, Славица Марковић и Зорица Нобл Превод уџбеничког комплета Природа и друштво 3 ( Уџбеник и Радна свеска) , за трећи разред основне школе; на мађарском језику и писму Креативни центар
Енглески језик Зоран Ненезић Easy 3: уџбеник Завод за уџбенике
Љубинка Симидријевић Easy 3: радна свеска
Српски као нематерњи Сузана Енги и Андреа Рожа Сикора

 

Уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Српски као нематерњи језик, за трећи разред основног образовања и васпитања KLETT

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАЗИВ ИЗДАЊА ИМЕ АУТОРА Издавач
1.        Мађарски језик

 

Читанка, за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ленке Ердељ ЈП

“Завод за уџбенике“

Радна свеска , за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ленке Ердељ, Магдолна Балиж
Радна граматика , за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ласло Молнар-Чикош, Ленке Ердељ
2.        Математика

 

Математика  4 , уџбеник за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ј. Милинковић Креативни центар
Математика  4,  радна свеска за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ј. Милинковић
3.        Природа и друштво

 

Természet-éstársadalomismeret 4 (Природа и друштво 4 –уџбеник и радна свеска) , за четврти разред основне школе, на мађарском језику и писму Ивана Голуб, Весна, Радовановић Пеневски, Александра Блажић Креативни центар
4.        Српски као нематерњи

 

Дај ми звезду један круг (Читанка) , за четврти разред основне школе Н. Добрић, Г. Штасни ЈП

,,Завод за уџбенике“

Поуке из језика , за четврти разред основне школе Д. З.Душановић
Српски као нематерњи језик – радна свеска уз читанку „Дај ми звезду један круг“ Наташа Добрић
5.        Енглески језик Family and Friends 2 уџбеник + ЦД Naomi Simmons Нови логос
Family and Friends 2  радна свеска
6.        Српски као нематерњи језик 4 Уџбенички комплет Под плавим небом (Српски као нематерњи језик и књижевност за 4. разред.)

На путу до школе. Језичка култура. (Српски као нематерњи језик и књижевност за 4. разред.)

Радна свеска за 4. разред основне (Српски као нематерњи језик и књижевност за 4. разред.)

Наташа Добрић и Биљана Максимовић Завод за уџбенике

WORD документ:

Izabrani udžbenici za 2021-22. na mađarskom nastavnom jeziku – ZVANIČNA LISTA   

PDF документ:

Izabrani udžbenici za 2021-22. na mađarskom nastavnom jeziku – ZVANIČNA LISTA