Besplatni udžbenici 2020/21. – obaveštenje za roditelje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je pokrenulo projekat ,,Nabavka udžbenika i nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola“. Prema uputstvima iz dopisa Ministarstva prosvete i ove godine će se pomoći sledećim kategorijama:

  •  učenicima iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaocima novčane socijalne pomoći),
  • učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (koji osnovnoškolsko obrazovanje stiču po individualnom obrazovnom planu),
  • učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po indivualnom obrazovnom planu, ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format) i
  • učenicima osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu obrazovanja i vaspitanja

Da bi se ostvarilo navedeno pravo, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

1. Za učenike iz socijalne/materijalno ugroženih porodica, treba priložiti rešenje (kopiju) kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći,

2. Za treće ili svako naredno dete koje se nalazi u sistemu školovanja (srednja škola ili fakultet) prilaže se potvrda nadležne ustanove za svako dete (nije potrebna potvrda  iz naše škole jer imamo uvid),

* Za učenike koji pohađaju našu školu i prate nastavu po individualnom obrazovnom planu nije potrebno prilagati dokumentaciju jer imamo uvid u učenikovu dokumentaciju.

ROK ZA PREDAJU DOKUMANATA JE 22. JUN 2020. godine