Покренимо нашу децу – вежбе у кућним условима

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ У КУЋНИМ УСЛОВИМА

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ ШТАФЕТНЕ ИГРИЦЕ

 

Поздрављају вас наставници физичког и здравственог васпитања Маријана Конрад и Ивица Влаховић и шаљу вам линкове ка YouTube каналим ана којима можете пронаћи веома интересантне вежбе које можете радити у кућним условима. Пошто већина ученика има двориште, искористите ту могућност и после праћења наставе, а пре рада на задатим задацима, провежбајете у дворишту наведене вежбе.


Свакодневне вежбе обликовања
Покренимо нашу децу –  вежбе обликовања без реквизита
https://www.youtube.com/watch?v=uCV3LYQbYd8&list=PUfLB9xj2Aph8xeCR0_JQb1Q&index=19
Покренимо нашу децу –  вежбе обликовања са реквизитом (столица)
https://www.youtube.com/watch?v=EmQiYIHrFDI&list=PUfLB9xj2Aph8xeCR0_JQb1Q&index=12
Покренимо нашу децу –  вежбе обликовања са реквизитом (палица)
https://www.youtube.com/watch?v=C8Vs0ctiDdg
100 вежби обликовања без реквизита
https://www.youtube.com/watch?v=AHMflfjRx4Q

Елементарне игре и штафетне игре у кругу породице
Штафетна игра у пару са чланом породице (тата-дете)
https://www.facebook.com/watch/?v=2639269676308046

Вежбе са реквититом (ролна таолет папира, пластична флашица..)
https://www.facebook.com/Coronavirusidanmark/videos/294807411497890/