Dobro došli na zvaničnu internet prezentaciju naše škole!

MISIJA NAŠE ŠKOLE
Razvijanje celovite ličnosti deteta koje će kroz osam godina steći kvalitetno znanje, formirati i razviti navike i umenja i postati odgovoran član društvene sredine, osposobljeno da kreativno i kritički opaža promene i pozitivno utiče na njih, koje će uvažavati različitosti, negovati saradničke odnose i preduzetnički duh.
VIZIJA NAŠE ŠKOLE
Želimo da postanemo škola u kojoj će motivisani učenici imati siguran i bezbedan prostor za rad i za razvijanje svoje mašte i kreativnosti, za sticanje opštih znanja koja će im omogućiti uključivanje u svet rada kroz nastavak daljeg školovanja; u kojoj će zainteresovani nastavnici u svakodnevnom radu sa decom podržavati proces stvaranja društveno-odgovorne mlade ličnosti koja će biti tolerantna, koja će uvažavati različitosti, imati razvijenu naviku da prati promene u svim društvenim sferama i prilagođava se njima.