Tehnika i tehnologija – učenje na daljinu za učenike V i VIII razreda

Za učenike V razreda koji prate nastavu tehnike i tehnologije kod nastavnika Dragana Nađalina otvorena je google učionica sa sledećim pristupnim kodom ⇒ svpatfl

Za učenike VIII razreda koji prate nastavu tehnike i tehnologije kod nastavnika Dragana Nađalina otvorena je google učionica sa sledećim pristupnim kodom ⇒ ckpvbtu