Objava sa Facebook-a

Veštinu kalamljenje kao vegetativnog načina razmnožavanja biljaka na času biološke sekcije nastavnice Vidice Štetin su upoznale učenice Darija Sljepčević i Anastasija Rođenkov.

Pogledaj na Facebook-u →