Objava sa Facebook-a

U svečanoj sali opštine Novi Bečej danas se održao i sastanak u vezi sa programom za okončanje dečjih brakova u Srbiji. Sastanku su prisustvovali predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović, koordinatorka za javne službe Ivana Dobožanov, Vesna Ćerimović iz Udruženja Roma Novi Bečej, predstavnice Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Sanja Kljajić i Sanja Miloradović, Ivana Cenerić iz Centra za obrazovne politike, Mirjana Bešlin iz Centra za socijalni rad Novi Bečej, predstavnica Javnog tužilaštva i predstavnici opštinskih škola Anita Bojić Perkin, Biljana Banjac, Maja Vidaković i Vladimir Golušin. Razgovaralo se na temu prevencije i suzbijanju ranih brakova, nalazi studije ,,Dečiji brakovi u romskoj populaciji u Srbiji“, prezentovan je i UNICEF-ov program Prevencije dečijih brakova, predstavljena je i knjiga ,,Druga strana zida“ Udruženja Roma Novi Bečej, a kao dve škole koje se aktivno bave ovom temom, kao i temom sprečavanja osipanja učenika, svoje aktivnosti su predstavili Maja Vidaković iz OŠ ,,Josif Marinković“ i Vladimir Golušin iz naše škole. S obzirom da smo imali i zajedničke seminare, nadamo se da ćemo saradnju na ovu ozbiljnnu temu uspešno i nastaviti.

Pogledaj na Facebook-u →