Objava sa Facebook-a

Ovim putem pozdravljamo gospodina Milenka Radnovića koji nam je poslao pet svojih zbirki pesama u izdanju BKC-a. Gospodin Radnović je miloševački đak koji je osnovnu školu završio školske 1955/56. u našem mestu , a zatim ga je život odveo dalje.
Hvala mu na ovom poklonu i šaljemo mu iskrene pozdrave iz njegovog i našeg Novog Miloševa.

Pogledaj na Facebook-u →